NASLOVNA  /   RADIONICE

KERAMIČKE RADIONICE
ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

Keramičke radionice za djecu namijenjene su mališanima vrtićke dobi. Radionice za djecu koja ne idu u školu prije svega su namijenjena onima od 3 do 7 godina ( do polaska u osnovnu školu ).

Zamišljenje su kao igraonice kroz koju se djeca na indirektan, a njima zanimljiv način upoznaju s novim materijalom - glinom, od koje oni sami mogu svojim ručicama i svojom bujnom maštom stvoriti nove oblike - keramičke proizvode. Time se kod djece u najranijoj fazi potiče kreativnost i na primjeren način upotpunjuje njihovo slobodno vrijeme.

Budući da svjetska istraživanja pokazuju kako maksimalna dječja pažnja traje 15 do 20 minuta, naše radionice održavaju se dva puta tjedno po 45 minuta, a najveći dio toga školskog sata posvećen je upravo razvijanju mašte i izradi novih proizvoda, raznih uporabnih predmeta, igračaka, društvenih igara.

Niti jednom djetetu ne nameće se ideja za izradu, već se kroz razgovor i upute stručnog voditelja, po struci diplomiranog učitelja, nastoji osvijestiti djetetovu želju jer smatramo kako će samo na taj način polaznik/ca igraonice u konačnici biti zadovoljan/a jer je sam/a nešto napravio/la, a kasnije i obojao/la te u konačnici, odnio/la svojoj kući da se s time igra ili poklonio/la nekome. Usto, u mnogim mališanima kriju se budući umjetnici, samo ih treba otkriti..

Na radionicama izrađivat će se predmeti od gline

  • dubljenjem
  • konstruiranje zmijicama
  • trakama
  • pločama
  • utiskivanjem i ljevanjem u kalupe

Nakon ili u naprednijoj fazi prije prvog pečenja bojat će se keramički predmeti engobama - bojama na bazi bijele gline koji su potpuno neškodljive i pogodne za rad s djecom. Na kraju školske godine planirana je realizacija zajedničke izložbe polaznika radionice.

KERAMIČKE RADIONICE
ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI

Za učenike osnovnih i srednjih škola osmišljena je radionica primjerena njihovom uzrastu. Održava se dva puta tjedno po jedan školski sat, a po potrebi (prethodno najavljujemo) i po dva školska sata kako bi se započeti proizvodi dovršili ili obojali.

Učenici po želji izrađuju proizvode od gline pa tako iz njihovih vještih ruku nastaju keramičke "pločice" kojima mogu ukrasiti zidove u svojoj sobi, šalice za čaj (uporabne), svijećnjaci, čaše za držanje kemijskih olovaka, posudice za spajalice..

Dob djece koja pohađaju osnovnu i srednju školu najbolja je za pravovremeno usmjeravanje ka pozitivnim životnim vrijednostima, a upotpunjavanje njihovog slobodnog vremena, razvijanje mašte neminovno vodi u tom pravcu.

Djeca će na radionicama učiti o vrstama gline, o alatima i materijalima koji se koriste za izradu keramičkih predmeta.

Na radionicama izrađivat će se predmeti od gline

  • dubljenjem
  • konstruiranje zmijicama
  • trakama
  • pločama
  • utiskivanjem i ljevanjem u kalupe

Nakon ili u naprednijoj fazi prije prvog pečenja bojat će se keramički predmeti engobama – bojama na bazi bijele gline koji su potpuno neškodljive i pogodne za rad s djecom. Na kraju školske godine planirana je realizacija zajedničke izložbe polaznika radionice.

KERAMIČKE RADIONICE
ZA ODRASLE

Namijenjene su svim osobama bez obzira na spol od 18 godina pa do odlaska u mirovinu. Namjera je na zanimljiv, ali prije svega koristan način obogatiti slobodno vrijeme ove populacije, ali i naučiti ih jednoj novoj, uvijek korisnoj vještini.

Na radionicama se najprije savladavaju teorijske osnove rada s glinom, o alatima i materijalima koji se koriste za izradu keramičkih predmeta. Izrađuju se predmeti od gline i to dubljenjem, konstruiranjem zmijicama, trakama, pločama i utiskivanjem te lijevanjem u kalupe.

Na kraju pojedinog ciklusa, prema želji polaznika, organiziramo izložbu radova nastalih tijekom radionice. Svi proizvodi nastali tijekom keramičkih radionica za odrasle po završetku pojedinog ciklusa ostaju u vlasništvu polaznika.

ONLINE PRIJAVA ZA RADIONICE KERAMIKE

- radionica keramike za odrasle
- radionica Junior +
- radionica Dana stvaralaštva


MOLIMO ISPUNITE FORMU

Izjava o privatnosti:  Udruga Art studio ne trguje vašim Informacijama.
Pohranjene informacije o Vama koristimo isključivo kako bi Vas kontaktirali vezano za vašu prijavu ili upit.